Landsforeningen for Økosamfund – LØS

0.0
 1. De Grønne Sider
 2. »
 3. Organisationer
 4. »
 5. Miljøorganisationer - nationale
 6. » Landsforeningen for Økosamfund – LØS
Info
Beskrivelse:

Landsforeningen for Økosamfund er stiftet i 1993 af forskellige fællesskaber, bosætninger, organisationer og økovirksomheder fra hele Danmark med det mål at realisere visionen om at skabe bæredygtige levesteder i byer såvel som på landet.

Indgangsvinklen kan være økologisk, social eller spirituel, men fælles for alle er, at vi efter bedste evne giver hver vores bud på en bæredygtig livsstil.

Der er nu 51 fællesskaber og ca. 300 enkeltpersoner i L?S' medlemsskare, og i et stadig stærkere netværk, udveksles erfaringer og inspiration med hinanden. LØS yder assistance til det stadig stigende antal mennesker, der søger efter økosamfund at bo i, samt de, der ønsker selv at starte økosamfund op. Som det nyeste har LØS udgivet en bog, bl.a. med en "brugsanvisning" i at lave ?kosamfund. Se venligst hjemmesiden.

Årsmøder, seminarer og bestyrelsens arbejde skaber kontakter og personlige venskaber, som har stor betydning for arbejdet.

Vi er også med i det globale netværk, der hedder Global Ecovillage Network (GEN) - en forening af økosamfund fra hele verden.

Det er LØS’ overbevisning, at skal vi leve bæredygtigt ind i det 21. århundrede og skal vi leve lettere på denne gamle klode, er det nødvendigt at vi bosætter os mere bæredygtigt – økologisk, socialt og spirituelt.

Derfor er det LØS´ mission at virke for udbredelsen af helhedstankegange, kredsløbs-tænkning, økologi inden for det tekniske/fysiske, inden for det sociale og inden for det åndelige/spirituelle.

Den fælles vision sammenfattes i følgende opgaver:

 • Skabelse af økologisk og socialt bæredygtige levesteder såvel på landet som i byområder.
 • Samarbejde med fællesskaber med bl.a. økologisk, socialt eller spirituelt udgangspunkt.
 • Etisk og økologisk anvendelse af energimæssige, mineralske, biologiske, menneskelige og kulturelle ressourcer.
 • Selvstyre, nærhed og ansvarlighed i ledelse og økonomi.
 • Tolerance for mangfoldigheden af livssyn og livsformer.
 • Formidling af bevidsthed om global samhørighed.

Det er foreningens formål

 • at fremme en livsform der muliggør etablerieng af hele kredsløb i mennesker og natur og drager omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne ressourcer
 • at varetage medlemmernes interesseer, såvel udadtil som indadtil, som de beskrives i den fælles vision.

Foreningens formål varetages bl.a. ved:

 • at repræsentere økosamfundene
 • at samarbejde med politikere og myndigheder
 • at samarbejde med andre organisaationer om fælles interesser
 • at være et fælles forum for økosamfundenes ideer og erfaringer
 • at støtte etablering og udvikling af økosamfund
 • at fremme forskning og udvikling, der støtter foreningens formål
 • at informere og undervise
 • at udvikle visionen kontinuerligt, bl.a. gennem afholdelse af visionsseminarer og arbejdsmøder

 

Fakta
Adresse:
Gammel Kirkevej 128, ,
8530 Aarhus, Midtjylland
Telefon: 24846221
Hjemmeside:
5 Points
 - 0 (0%)
4 Points
 - 0 (0%)
3 Points
 - 0 (0%)
2 Points
 - 0 (0%)
1 Point
 - 0 (0%)
0.0

Send besked til 15o1yhqwpdod

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 8 resultater

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 2 resultater