Søg i Grønt Overblik

Fandt 52 resultater

FØJO – Toårsrapport 1999-2000   

En oversigt over afsluttede og igangværende forskningsaktiviteter i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug - FØJO. Herudover beskrives centrets opbygning, aktiviteter, publikationer m.v.

Dyreplankton i danske farvande   

Tema-rapport nr. 28 fra DMU.
Indeholder den første samlede oversigt over dyreplankton i vore farvande. De almindeligste arter af dyreplankton kan identificeres med udgangspunkt [...]

Oversigtskort