1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Anmeldelse
  4. »
  5. ØKO.DK – Når bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Introduktion til bogen fra forfatterne på bogens bagside:

Vågn op
nu lille land

Vi har gennem årene udviklet verdens mest intensive landbrug. Det kræver stordrift. Inden- som udenlandsk kapital har muliggjort at landbrug på 1000 hektar er blevet almindelige. De største kan måles i kvadratkilometer og er større end selv de største Herregårde. Når det er sagt, er det ikke svært at forstå, at vores landskaber i stadig større omfang henligger som ørkener i økonomisk, social og kulturel forstand. Den danske jord, der engang byggede landet op, skabte det højskoler, andelsbevægelser og sikrede udviklingen af folkestyret, bidraget nu stort set ikke til vores lands trivsel og udvikling. At halvdelen af vores land således er lagt i dvale, er skriftets alvorlige baggrund.

Det eneste virkelige opmuntrende er, at danske økologer gennem det sidste halve århundrede har skabt et økologisk landbrug med et usædvanligt potentiale. Det betyder, at såfremt vi omstiller til 100% økologisk jordbrug over en årrække, vil vi kunne gengive landbrugsjorden sin samfundsmæssige betydning. Vi vil igen få et levende dynamisk landskab.

Det er skriftets grundholdning, at det danske folkestyre - folketing, regering og ministeriernes embedsværk - ikke rummer de kvaliteter, der skal til for at sætte sig i spidsen for omstillingen. Derimod vil vejen frem kunne skabes af en folkelig bevægelse, hvor "bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd". Den vej vil vise os, at dansk jord kan bruges til meget andet og langt bedre end til en gigantisk svineproduktion.

Skriftet søger i al beskedenhed at belyse nogle af de væsentlige problemstillinger, en sådan bevægelse vil møde på den demokratiske omstillings vej.

Vågn nu op

<> <>

Boganmeldelse – af Niels-Simon Larsen, bestyrelsesmedlem i Øko-net. (februar 2021)

Jens Kofoed har skrevet en utopi, der dækker perioden 2020-2050 og har det bæredygtige landbrug som udgangspunkt.

Hvis Danmark har 500 øer er der nu kommet en ekstra til, nemlig fantasiøen Thorø, hvor hele utopien udspiller sig. Jeg kom straks til at tænke på Aldous Huxleys, Ø, fra 1962, og bogen ”ØKO.DK - når bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd” kan godt ligne en opdatering.

 Bogen er spændende læsning med facts og beskrivelser af øens funktion, men også dialogerne med indbyggerne giver bogen en særlig charme; det er mennesker, vi har med at gøre. Der er en fin disposition og struktur i bogen hele vejen igennem.

Økonomien tager vare på tre områder: Frihed, lighed og broderskab. Der skal være plads til det personlige intiativ, alle skal have lige ret til at dyrke jorden og vi skal tænke på helheden, dvs. hele samfundet.

Käte Raworth: Doughnutøkonomi, nævnes flere gange med god ret, og som hun skriver: Økonomi handler om mennesker, derefter om penge. Sådan også med bogens økonomisyn. Man kan ikke tænke sig en bedre måde at levendegøre en død ting på end ved at give den en stemme - så en mand ankommer til en ø, ser en masse spændende ting og møder engagerede ø-boere.

Omstilling fordrer, at der opstår parallelitet i forandringen. “Vi kommer ingen vegne, hvis vi ikke lærer at omstille i samme retning”. Det gælder jorden, forholdet til andre sektorer som sundhed, uddannelse og socialt arbejde. Gælder også fælles natur - og livssyn. Det hele skal med.

Og så skal omstillingen bæres frem af en folkebevægelse. Der skal være et udbredt, folkeligt ønske om forandring. Det medfører forpligtende fællesskaber, som det store flertal går ind i. Staten skal så igen bukke sig ned og møde initiativerne fra bunden og ‘sikre en makroøkonomisk styring af hele samfundshusholdningen”, så ‘en 100% økologisk anvendelse af dansk jord’ kan ske.

Der reflekteres meget over forskellige former for modstande kaldet modvind, sidevind og medvind. Meget ser ud til at gå i den økologiske retning nu, men der skal alligevel meget til at rykke dansk landbrug. Nu her i februar, skal den nye minister fx lige have lov at se lidt nærmere på landbrugets problemer, inden der træffes en afgørelse, og så går der tid igen, og det kender vi så godt.

Jeg har ikke noget dårligt at sige om bogen, men der er selvfølgelig 10.000kr spørgsmålet tilbage: Hvordan får vi overvundet modstanden og får gennemført den bæredygtige omstilling? Bogen peger på det lange, seje træk, og så må man håbe, at det ikke bliver for langt, for det er der ikke tid til.

Den lille skrifttype besværliggør læsningen, så næste nytryk må gerne en tand op i størrelse.

Om bogen:

ØKO.DK - Når bæredygtighed og mangfoldighed går hånd i hånd

Oplag 200 eksemplar

Publiceret i Danmark 2020

Tekst: Jens Kofoed 2020, jensogtove@gmail.com

Tryk: Fjerritslev Tryk A/S

Privat tryk.

Du er velkommen til at kopiere til privat brug og til fremme af samtale og dialog om skriftets emne. Kopiering i større mængder til undervisning og lignende brug bedes meddelt forfatteren. Kommentarer modtages gerne. Kopiering til kommerciel brug er selvsagt ikke tilladt.

Bogen kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren Jens Kofoed, så længe eksemplarer haves.

PS
Øko-net arbejder på at kunne få lov at lægge en pdf-version af bogen på nettet, til udbredelse af bogens budskab. Nærmere følger herom.

 

ISBN/ISSN nr.: -
Forfatter: Jens Kofoed
Sprog: Dansk
Udgiver: Jens Kofoed
Udgivelsesår: 2020
Kategorier:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Øko-Net"

I Grønne Sider:
Fandt 7 resultater

Øko-kalenderen på Internettet

Øko-kalenderen Find på Internettet Øko-net’s opdaterede og landsdækkende kalender for grønne og økologiske arrangementer, seminarer, møder, markeder og træf mv. Husk at få tilføjet dine [...]
Adresse:
Egense, ,
5700 Svendborg, Syddanmark
I Grønne Begivenheder:
Fandt 8 resultater
I Grøn Vidensbank:
Fandt 12 resultater

Nyhedsbladet Øko-Net

Nyhedsbladet Øko-net udgives i både en trykt udgave og på nettet og udkommer 4-6 gange årligt

I indholdsoversigten herunder kan du danne dig et hurtigt [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 3 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 7 resultater

Øko-kalenderen på Internettet

Øko-kalenderen Find på Internettet Øko-net’s opdaterede og landsdækkende kalender for grønne og økologiske arrangementer, seminarer, møder, markeder og træf mv. Husk at få tilføjet dine [...]
Adresse:
Egense, ,
5700 Svendborg, Syddanmark

I Den Grønne Kalender:

Fandt 8 resultater

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 12 resultater

Nyhedsbladet Øko-Net

Nyhedsbladet Øko-net udgives i både en trykt udgave og på nettet og udkommer 4-6 gange årligt

I indholdsoversigten herunder kan du danne dig et hurtigt [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 3 resultater