Det Økologiske Råd

  1. De Grønne Sider
  2. »
  3. Organisationer
  4. »
  5. 92-gruppen
  6. » Det Økologiske Råd
Info
Beskrivelse:

Det Økologiske Selskab er en forening, som blev stiftet i 1991. Foreningen har som formål at fremme en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og trivsel, nationalt og globalt.

Tidsskriftet "Global Økologi" er medlemsblad for selskabet.

Det Økologiske Råd er bestyrelse for Det Økologiske Selskab. Rådet består af 12 personer fra forskellige fagområder. Det Økologiske Råd gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat.

Arbejdsgrupper
Det Økologiske Råd har for tiden følgende arbejdsgrupper. De fleste grupper omfatter både medlemmer og ikke-medlemmer af Rådet:

Vandgruppen
er en videreførelse af ØkoVandspejlet, som indtil 1997 var et selvstændigt videncenter om vand og landbrug. Gruppen består af to ansatte faglige medarbejdere og en følgegruppe. Den beskæftiger sig med beskyttelse af grundvand og overfladevand mod forurening fra landbrug, industri og husholdninger.

Trafikgruppen
beskæftiger sig bredt med handlingsplaner og relevante virkemidler til at reducere trafikken og dens miljøbelastning, såvel energiforbrug og CO2-udledning som forurening med miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Energigruppen
arbejder med energibesparelser og laver for tiden en handlingsplan for el- og varmebesparelser. Gruppen samarbejder med EnergiDebat, som søger at skabe folkelig debat om liberaliseringen af elsektoren og dennes konsekvenser for miljø og demokrati. Energidebat er et samarbejde mellem en række organisationer og enkeltpersoner og har postadresse hos Det Økologiske Råd.

Fakta
Adresse:
Blegdamsvej 4 B, 2200 Frederiksberg, Hovedstaden
Telefon: 33150977
Fax: 33150971

Læg en kommentar

Send besked til Det Oekologiske Raad

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 96 resultater

Den grønne hat   

Den grønne hat er en metode, som anvendes, når man i en gruppe skal opstille løsningsforslag. Deltagerne kan vælge mellem 6 forskellige hatte, hvor [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 3 resultater

Debatmøde: Fosfor – en ny game changer?

Verden står over for en kæmpe global udfordring med at sikre tilstrækkelige mængder af fosfor til fremtidens fødevareproduktion. Samtidig udgør landbrugets overskud af fosfor [...]
Eventdato: 18. april 2018
Arrangør(er):

Det Økologiske Råd

Adresse:
Informations kantine, St. Kongensgade 40C, KøbenhavnHovedstaden