Mine favoritter Print side Tilføj Favorit

Det Økologiske Råd

Info
Beskrivelse:

Det Økologiske Selskab er en forening, som blev stiftet i 1991. Foreningen har som formål at fremme en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og trivsel, nationalt og globalt.

Tidsskriftet "Global Økologi" er medlemsblad for selskabet.

Det Økologiske Råd er bestyrelse for Det Økologiske Selskab. Rådet består af 12 personer fra forskellige fagområder. Det Økologiske Råd gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat.

Arbejdsgrupper
Det Økologiske Råd har for tiden følgende arbejdsgrupper. De fleste grupper omfatter både medlemmer og ikke-medlemmer af Rådet:

Vandgruppen
er en videreførelse af ØkoVandspejlet, som indtil 1997 var et selvstændigt videncenter om vand og landbrug. Gruppen består af to ansatte faglige medarbejdere og en følgegruppe. Den beskæftiger sig med beskyttelse af grundvand og overfladevand mod forurening fra landbrug, industri og husholdninger.

Trafikgruppen
beskæftiger sig bredt med handlingsplaner og relevante virkemidler til at reducere trafikken og dens miljøbelastning, såvel energiforbrug og CO2-udledning som forurening med miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Energigruppen
arbejder med energibesparelser og laver for tiden en handlingsplan for el- og varmebesparelser. Gruppen samarbejder med EnergiDebat, som søger at skabe folkelig debat om liberaliseringen af elsektoren og dennes konsekvenser for miljø og demokrati. Energidebat er et samarbejde mellem en række organisationer og enkeltpersoner og har postadresse hos Det Økologiske Råd.

Emneord:                     
Fakta
Adresse:
Blegdamsvej 4 B, 2200 Frederiksberg, Hovedstaden
Telefon: 33150977
Fax: 33150971

Efterlad en kommentar

Andre oplysninger

I De Grønne Sider:

Fandt 1 indhold

I Øko-Kalenderen:

Fandt 0 sider

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 96 sider

I Den Grønne Opslagstavle:

Fandt 0 sider

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 2 sider
"Skibet er ladet med" - møde om det kommende energiforlig
Tidspunkt: 26. april 2017 kl. 14.30 til 17.30 Sted: Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169Regeringen forventes at komme med et udspil til en ny energipolitisk aftale i løbet af 2017. Denne aftale skal afløse den energipolitiske aftale [...]
Startdato: 26. april 2017
Slutdato: 26. april 2017
Arrangør(er):

Det Økologiske Råd

Adresse:
Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 København, Hovedstaden