1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Bog
  4. »
  5. De kører den gale vej    
You must be logged in to submit contact form

Er der fejl eller andet i vejen med denne side, bedes du indberette dette til moderator

Beskrivelse:

Skal vi stiltiende se til:
At en stadig større del af Danmarks areal asfalteres af hensyn til den hastigt voksende trafik?
At trafikstøj og smog bliver dagligdagen for flere og flere danskere?
At vi og vores børn lever i stadig større risiko for at blive trafikofre?

Det mener Svend Vestergaard Jensen ikke! “De kører den gale vej” er et opgør med den nuværende trafikpolitik.

Men ikke kun et opgør. “De kører den gale vej” handler om alternativer, der tilgodeser mennesker, miljø og den nødvendige transport.

ISBN/ISSN nr.: I S B N 87-87820-88-9
Forfatter: af Svend Vestergaard Jensen
Sprog: Dansk
Udgiver: Miljøbevægelsen N O A H
Udgivelsesår: 1994
Email: noah@noah.dk
Hjemmeside:
Kategorier:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "aasoat5nnepl"

I Grønne Sider:
Fandt 2 resultater

Miljøbevægelsen NOAH

Miljøbevægelsen NOAH startede som Danmarks første miljøbevæ-gelse i 1969 og er altså i dag en organisation, der har holdt 40 års jubilæum. NOAH’s formål [...]
Adresse:
Nørrebr og ade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

NOAH-Genteknologi

NOAH-Genteknologi's mål er aktivt at arbejde for at anvendelse af genteknologi sker miljømæssigt forsvarligt. Dette søges gjort gennem debatoplæg, udsendelse af pressemeddelelser, deltagelse i [...]

Adresse:
Nørrebrogade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Fandt 70 resultater

Havsnød    

"Havsnød" går bag om alle de politiske diskussioner og beskriver den økologiske baggrund for Vandmiljøplanen - hvad sker der egentligt, når vi forurener havet? [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 6 resultater

NOAHs 50-års jubilæum

Kom til fejring af NOAHs 50-års jubilæum i Folkets Hus. Klokken 12 slår vi dørene op for en eftermiddag med aktiviteter, optog og reception. Der [...]
Eventdato: 7. marts 2019
Arrangør(er):

Miljøbevægelsen NOAH

Adresse:
Folkets Hus, ,
2200 København, Hovedstaden