1. Grøn Vidensbank
  2. »
  3. Miljø- og naturtidsskrifter - nationale
  4. »
  5. EU og østudvidelsen – hvad med Miljøet?   
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Indholdsfortegnelse:

Fra København til København - EU´s Udvidelse s. 4
Af Mette Bønneland

Konference om EUs udvidelse og miljøpolitikken s. 8
Af Mette Bønneland

Økonomi og miljø i udvidelsen s. 10
Af Magda Stoczkiewicz

Reformer EU´s landbrugspolitik nu ! s. 16
Af Pernille Hagedorm-Rasmussen og Mette Bønneland

Rio minus 10 s. 22
Af Bo Normander

At måle bæredygtighed i Europa s. 28
Af Mette Bønneland

En bæredygtig udvidelse? s. 30

Funky food s. 32
Karima Isert

Anmeld en bog s. 34

Boganmeldelse: Miljøret s. 36
Af Henning Schroll

Svinets dag s. 38
Af Dan Boding-Jensen

Det vertikale Lokomotiv s. 42
Af Jens-Christian Bernstorf Carlsson

Miljø kort s. 46

ISBN/ISSN nr.: 1395-489 x
Forfatter: Varierendeforfattere
Sprog: Dansk
Udgiver: Miljøbevægelsen N O A H
Udgivelsesår: 2002
Email: noah@noah.dk
Hjemmeside:

ANDRE OPLYSNINGER OM: "aasoat5nnepl"

I Grønne Sider:
Fandt 2 resultater

NOAH-Genteknologi

NOAH-Genteknologi's mål er aktivt at arbejde for at anvendelse af genteknologi sker miljømæssigt forsvarligt. Dette søges gjort gennem debatoplæg, udsendelse af pressemeddelelser, deltagelse i [...]

Adresse:
Nørrebrogade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

Miljøbevægelsen NOAH

Miljøbevægelsen NOAH startede som Danmarks første miljøbevæ-gelse i 1969 og er altså i dag en organisation, der har holdt 40 års jubilæum. NOAH’s formål [...]
Adresse:
Nørrebr og ade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 data
I Grøn Vidensbank:
Fandt 70 resultater

Miljøbevægelsens rødder

Emner: Transport Madsuverænitet Skove + Biodiversitet Klimaretfærdighed + Energi Økonomisk retfærdighed Grøn dannelse International solidaritet ØkoKøn

Miljøsk   

Miljøsk er et magasin for læsere, der ønsker at få uddybet dagspressens miljøstof og få en bred indføring i et bestemt problemområde. Udover 4 [...]

I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Beklager, ingen data.

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 2 resultater

NOAH-Genteknologi

NOAH-Genteknologi's mål er aktivt at arbejde for at anvendelse af genteknologi sker miljømæssigt forsvarligt. Dette søges gjort gennem debatoplæg, udsendelse af pressemeddelelser, deltagelse i [...]

Adresse:
Nørrebrogade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

Miljøbevægelsen NOAH

Miljøbevægelsen NOAH startede som Danmarks første miljøbevæ-gelse i 1969 og er altså i dag en organisation, der har holdt 40 års jubilæum. NOAH’s formål [...]
Adresse:
Nørrebr og ade 39,1.tv., ,
2200 Frederiksberg, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 data

I Det Grønne Bibliotek:

Fandt 70 resultater

Miljøbevægelsens rødder

Emner: Transport Madsuverænitet Skove + Biodiversitet Klimaretfærdighed + Energi Økonomisk retfærdighed Grøn dannelse International solidaritet ØkoKøn

Miljøsk   

Miljøsk er et magasin for læsere, der ønsker at få uddybet dagspressens miljøstof og få en bred indføring i et bestemt problemområde. Udover 4 [...]

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Beklager, ingen data.